V České republice jsou šachy organizovány v ČSZPS a jejích řízením byla pověřena Sportovní komise šachu. Na mezinárodní úrovní organizuje šachy Mezinárodní šachová organizace nevidomých šachistů IBCA a Mezinárodní organizace nevidomých sportovců IBSA.

Soutěže probíhají ve všech věkových kategoriích, jak u mužů, tak i u žen. Šachy dosud nebyly zařazeny mezi paralympijské sporty. V šachu probíhají pravidelně každé čtyři roky Mistrovství světa jednotlivců, jak u žen, tak i u mužů a junioři mají Mistrovství světa každé dva roky. Pravidelně Každé čtyři roky se uskutečňuje olympiáda čtyřčlenných družstev a prvních 12 z této olympiády má právo za dva roky bojovat o Světový pohár. Dále probíhají jak turnaje jednotlivců, tak i družstev, jejímiž pořadateli jsou jednotlivé členské země IBCA.
Pro hru používají zrakově postižení šachovnice s otvory, do kterých jsou zasouvány figury s kolíky. Černé figury jsou označené, aby nevidomý rozeznal jejich barvu. Při hře se tahy hlásí podle šachové notace. Aby nedocházelo k přeslechnutí, sloupce se hlásí celými jmény Anna, Bela, Cezar, David, Eva, Felix, Gustav, Hektor. Pravidlo dotknuto – taženo se uplatňuje tak, že když je figura vyndána z otvoru, musí s ní být taženo. Jsou vyráběny také speciální šachové hodiny na kterých si může ZP šachista hmatem sám zkontrolovat čas. K dispozici jsou i digitální mluvící hodiny. Pravidla jsou shodná s pravidly, které vydává Mezinárodní šachová federace FIDE. Spolupráce mezi IBCA a FIDE je příkladná o čemž svědčí i to, že FIDE ve svých pravidlech věnuje odstavec nevidomým šachistům a uvádí v něm i výjimky pro nevidomé, které jsou závazné pro všechny šachisty. Toto umožňuje ZP šachistům zúčastňovat se všech soutěží pořádaných na celém světě. Šachy jsou jediným sportem mezi sporty které ZP provozují, jehož pravidla jsou shodná s pravidly pro vidomé a mohou s nimi rovnocenně soutěžit aniž by se musela nějak upravovat.

Historie
Novodobá historie šachu zrakově handicapovaných na území České republiky se začala psát roku 1924, kdy v časopise pro slabozraké a nevidomé – Zora byla vytvořena rubrika Šachový koutek, která po třech letech zanikla. Zájem sportovců o tuto rubriku vyústil v roce 1935 vydáním samostatného časopisu Šachová příloha při časopisu Zora, který vychází dodnes. O vydání tohoto časopisu a podporu hnutí zrakově handicapovaných sportovců jako takového se významnou měrou podílel výborný šachista a organizátor šachového hnutí Jan Krejča (1900–1978).
V roce 1929 chovanci Klárova ústavu v Praze zakládají šachový klub nevidomých Stela, který se úspěšně zapojil do soutěží Pražské župy šachistické. Popularita šachu mezi zrakově handicapovanými dále rostla a v roce 1936 vznikl Klub nevidomých šachistů v Deylově ústavu pro slepé. V následujících letech pak ještě vznikl šachový klub při Slepeckém ústavu v Brně. Činnost klubů ve slepeckých ústavech byla značně omezována ústavními předpisy, proto v roce 1943 vznikl Šachový klub Podpůrného spolku samostatných slepců (PSSS). Tento klub se v roce1949 spojil s tělesně a sluchově postiženými šachisty a dále vystupoval pod názvem Šachový klub Ústřední jednoty invalidů. V roce 1950 se uskutečnil první celostátní turnaj šachový turnaj nevidomých šachistů v rekreačním středisku Svazu invalidů v Hodoníně u Kunštátu.
ÚV ČSTV v roce 1961 zřizuje komisi defektních sportovců. Od tohoto roku jsou pořádány Mistrovství jednotlivců a družstev. 6.6.1970 dochází k osamostatnění sportovních aktivit Tělesně a zdravotně postižených občanů a vzniká Tělesně a zrakově postižených sportovců (STZPS). V r. 1981 se tento svaz přejmenovává na Svaz invalidních sportovců.
Pod nátlakem sekretariátu ÚV ČSTV přijímá V. konference SIS, konaná 17. 9. 1988, sloučení invalidního sportu do jednotné sportovní organizace pod názvem Svaz zdravotně postižených sportovců (SZPS). 9.2.1991 dochází znovu k vytvoření samostatné sportovní organizace pro nevidomé a zrakově postižené pod názvem Český svaz zrakově postižených sportovců (ČSZPS).
Mezi nejúspěšnější sportovce můžeme zařadit JUDr. Jaromíra Floriana, který byl šestnácti násobným přeborníkem ČSSR a získal medaili na MS v roce 1975.
Historii mezinárodních utkání započali zrakově handicapovaní šachisté v roce 1957 v Moskvě.
Z iniciativy Reginalda Waltera Bohmana (1906-1984) a Hermanna Ueckermanna (1916 - 1977) vznikla v roce 1958 mezinárodní federace nevidomých šachistů tzv. IBCA (International Brail Chess Association). IBCA v roce 1961 v tehdejším NDR uspořádala první olympiádu družstev a 1966 Mistrovství světa jednotlivců v NSR.
V současné době probíhá každé 4 roky Olympiáda 4členných družstev a Mistrovství světa jednotlivců, jak žen, tak mužů. Juniorské kategorie mají Mistrovství světa každý druhý rok. Jednotlivé členské země IBCA pořádají turnaje jednotlivců tak družstev.

Šachová notace – Braillovo písmo dle pravidel Fide 2018